Forbrugeraftaleloven § 35

Lov nr. 1457 af 17-12-2013Gælder fra 13-06-2014* Lovtekst § 35. Loven træder i kraft den 13. juni 2014. Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på forbrugeraftaler indgået før lovens ikrafttræden. For sådanne aftaler finder de hidtil gældende regler anvendelse. Stk. 3....

Forbrugeraftaleloven § 28

Lov nr. 1457 af 17-12-2013Gælder fra 13-06-2014*LOV nr 451 af 09-06-2004Gælder fra 01-10-2004* Lovtekst § 28. Forbrugeren kan opsige en aftale om løbende levering af varer eller tjenesteydelser med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder...

Forbrugeraftaleloven § 27

Lov nr. 1457 af 17-12-2013Gælder fra 13-06-2014* Lovtekst § 27. Medmindre andet er aftalt vedrørende leveringstidspunktet, skal den erhvervsdrivende ved aftaler om ikkefinansielle tjenesteydelser indgået ved fjernsalg levere sin ydelse uden unødig forsinkelse, dog...