Lov om byfornyelse og boligforbedring § 64 a

1985-06-06 LOV 246Gælder fra 01-07-1985* Lovtekst § 64 a. Kommunalbestyrelsens beslutninger efter §§ 59, 60, 62, stk. 2, 63 og 64, stk. 1, kan af ejeren indbringes for byfornyelsesnævnet. Lovtekst med ændring Bekendtgørelse 92. Efter § 64 indsættes: »§ 64 a....

Lov om byfornyelse og boligforbedring § 60 b

1985-06-06 LOV 246Gælder fra 01-07-1985* Lovtekst § 60 b. Boligstøtte efter kapitel 5 i lov om individuel boligstøtte beregnes fra lejeforhøjelsens ikrafttræden efter § 60 a til den endelige godkendelse af lejen efter § 60, stk. 2, eller § 60 a, stk. 5, på baggrund af...

Lov om byfornyelse og boligforbedring § 60 a

1985-06-06 LOV 246Gælder fra 01-07-1985* Lovtekst § 60 a. Krav om lejeforhøjelse efter § 60 skal fremsættes samtidig over for de lejere, hvis leje ønskes forhøjet. Kravet skal være skriftligt. Det skal indeholde oplysning om lejeforhøjelsens størrelse og dens...

Lov om byfornyelse og boligforbedring § 60 c

1985-06-06 LOV 246Gælder fra 01-07-1985* Lovtekst § 60 c. Byfornyelsesnævnet afgiver efter anmodning fra en kommunalbestyrelse vejledende udtalelser om lejeforhøjelsens størrelse efter § 60. Lovtekst med ændring Bekendtgørelse 89. Efter § 60 indsættes: … § 60 c....

Lov om byfornyelse og boligforbedring § 23 a

1985-06-06 LOV 246Gælder fra 01-07-1985* Lovtekst § 23 a. Har en ejer af udlejede beboelseslejligheder gennemført et projekt efter §§ 19-23, kan forbedringer, ud over foranstaltninger efter § 19, stk. 5, nr. 1-4, først gennemføres efter lov om leje eller lov om...