L138 2015-16 Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger 1. Indledning Med lovforslaget foreslås det at indføre en forpligtelse til at sikre, at husstande med de i forslaget nærmere beskrevne undtagelser får mulighed for at blive fritaget fra tilslutning til fælles programforsyning i...

L 97 – 3.9.1. Forhåndsgodkendelse

I lejeloven findes bestemmelser om, at huslejenævnet i en række forskellige situationer kan forhåndsgodkende lejeforhøjelse for forbedringsarbejder. I boligreguleringsloven findes en række bestemmelser med det samme retsindhold. Som led i forenklingen foreslås...

L 97 – bemærkninger til lovforslaget – 10. Sammenfattende skema

      Positive konsekvenser/ mindreudgifter Negative konsekvenser/ merudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Kommunale mindreudgifter på 0,8 mio. kr. i 2015 og frem. Ingen. Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Kommunale...

L 97 – bemærkninger til lovforslaget – 8. Forhold til EU-retten

Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Søgeord Advarsel ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i...