Lejeloven § 97

LBK nr. 963 af 11-08-2010Gælder fra * Lovtekst § 97. Er der afgivet opsigelse, eller skal det lejede af anden grund fraflyttes, skal lejeren give adgang til at bese det lejede. Lejeren fastsætter tiden herfor. Den skal være mindst 2 timer hveranden hverdag på et...