Lov om byfornyelse og boligforbedring § 36

1985-06-06 LOV 246Gælder fra 01-07-1985*1982-06-09 LOV 300Gælder fra * Lovtekst § 36. Når en lejlighed eller et lokale skal rømmes efter reglerne i denne lov, lov om sanering eller lov om boligtilsyn, skal udlejeren opsige lejeren. Stk. 2. Ved opsigelse af lejeaftaler...

Lejeloven § 89

LBK nr. 963 af 11-08-2010Gælder fra * Lovtekst § 89. Opsiges en lejer, der driver en erhvervsvirksomhed, hvis stedlige forbliven i ejendommen er af væsentlig betydning og værdi for virksomheden, kan der gives lejeren erstatning for opsigelsen. Du skal logge ind for at...