Lejeloven § 85

LBK nr. 963 af 11-08-2010Gælder fra * Lovtekst § 85. Opsiges en lejer af en beboelseslejlighed efter § 83, stk. 1, litra a, b, c eller g, skal udlejeren uden unødigt ophold tilbyde ham at leje en anden lejlighed i ejendommen, hvis der bliver en lejlighed ledig til...

Lejeloven § 84

Lov nr. 310 af 30-03-2015Gælder fra 01-07-2015*LBK nr. 963 af 11-08-2010Gælder fra * Lovtekst § 84. I opsigelsesretten efter § 83, stk. 1, litra a, gælder følgende begrænsninger: Du skal logge ind for at se indholdet Lovtekst med ændring § 84. I opsigelsesretten efter...

Lejeloven § 83

LBK nr. 963 af 11-08-2010Gælder fra * Lovtekst § 83. Andre lejeforhold end de i § 82 nævnte kan udlejeren kun opsige i følgende tilfælde, jf. dog §§ 84 og 88: Du skal logge ind for at se indholdet Lovtekst med ændring Bekendtgørelse § 83. Andre lejeforhold end de i §...

Lejeloven § 82

Lov nr. 310 af 30-03-2015Gælder fra 01-07-2015*LBK nr. 963 af 11-08-2010Gælder fra * Lovtekst § 82. Udlejeren kan opsige lejeforhold om Du skal logge ind for at se indholdet Lovtekst med ændring § 82. Udlejeren kan opsige lejeforhold om Du skal logge ind for at se...