Lovtekst

§ 58. Har udlejeren under iagttagelse af § 65, stk. 2-4 forbedret det lejede, kan han forlange lejen forhøjet med et beløb, der modsvarer forøgelsen af det lejedes værdi.

Lovtekst med ændring

§ 58. Har udlejeren under iagttagelse af § 66 § 65, stk. 2-4 forbedret det lejede, kan han forlange lejen forhøjet med et beløb, der modsvarer forøgelsen af det lejedes værdi.

Bekendtgørelse

37. I § 58, stk. 1, ændres »§ 66« til: »§ 65, stk. 2-4,«.

38. I § 58, stk. 6, indsættes efter »§ 63 e«: », jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 11. august 2010«.

39. I § 58 a, stk. 4, ændres »og § 63 a« til: »samt § 63 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 11. august 2010,«.

40 I § 58 a, stk. 6, 2. pkt., ændres »§§ 59 a og 66« til: »§ 59 a og § 65, stk. 2-4,«.

Ikrafttrædelse
Lejekontrakt
Arbejdsbeskrivelser

Pods embed error: Pod not found

Dokumenter

Pods embed error: Pod not found

Artikler

Pods embed error: Pod not found

Lovforberedelse
Ofte stillede spørgsmål
Se også
[crp limit=”5″ heading=”” cache=”1″]