Lovtekst

§ 75. Dør lejeren, har ægtefællen ret til at fortsætte lejeforholdet.

Lovtekst med ændring

§ 75. Dør lejeren, har ægtefællen ret til at fortsætte lejeforholdet.

Bekendtgørelse

2. I § 75, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Indbo m.v. efter den afdøde beboer kan opmagasineres under iagttagelse af dødsboskiftelovens § 8.«

Ikrafttrædelse

Stk. 2. § 1, nr. 2, § 2 og § 3, nr. 2 og 6, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Lejekontrakt
Arbejdsbeskrivelser

Pods Embed Error: Pod not found.

Dokumenter

Pods Embed Error: Pod not found.

Artikler

Pods Embed Error: Pod not found.

Lovforberedelse
Ofte stillede spørgsmål
Se også
[crp limit=”5″ heading=”” cache=”1″]