string(733) "Database Error; SQL: SELECT DISTINCT `t`.* FROM `wpmain_posts` AS `t` LEFT JOIN `wpmain_postmeta` AS `title` ON `title`.`meta_key` = 'post_title' AND `title`.`post_id` = `t`.`ID` WHERE ( ( `paragraffer`.`name` = '{{paragraf}}' ) AND ( `t`.`post_type` = 'lejekontrakt_formule' ) AND ( `t`.`post_status` IN ( 'publish' ) ) ) ORDER BY `title`.`meta_value` ASC, `t`.`menu_order`, `t`.`post_title`, `t`.`post_date` LIMIT 0, 15; Response: Unknown column 'paragraffer.name' in 'where clause'"
Lovtekst
praeceptivnormal

§ 93. Udlejeren kan hæve lejeaftalen i følgende tilfælde:

Lovtekst med ændring
praeceptivnormal

§ 93. Udlejeren kan hæve lejeaftalen i følgende tilfælde:

Bekendtgørelse

3. I § 93, stk. 2, 2. pkt., ændres »skal være afgivet« til: »kan tidligst afgives efter 3. hverdag«.

4. § 93, stk. 2, 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Er den i 2. pkt. nævnte hverdag en lørdag eller grundlovsdag, kan påkrav tidligst afgives den følgende hverdag. Udløber den i 2. pkt. nævnte frist på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes udløbet af fristen til den efterfølgende hverdag.«

5. I § 93, stk. 2, 5. pkt., der bliver 6. pkt., ændres »4. pkt.« til: »5. pkt.«

Ikrafttrædelse

Stk. 3. § 1, nr. 1, 3 og 4, og § 3, nr. 1, 3 og 4, finder uanset modstående aftale anvendelse for alle lejeaftaler omfattet af lov om leje og lov om leje af almene boliger.

Lejekontrakt
Arbejdsbeskrivelser

Pods embed error: Pod not found

Dokumenter

Pods embed error: Pod not found

Artikler

Pods embed error: Pod not found

Lovforberedelse
Ofte stillede spørgsmål
Se også
[crp limit=”5″ heading=”” cache=”1″]