Lovtekst

§ 24. Kommunalbestyrelsens beslutninger efter §§ 7, 12-13, 14, stk. 2-8, 19-20, 21, stk. 4, 22, stk. 1-2, og 23, kan af ejeren eller mindst 1/4 af de lejere i ejendommen, der berøres af afgørelsen, indbringes for byfornyelsesnævnet.

Lovtekst med ændring

§ 24. Kommunalbestyrelsens beslutninger efter §§ 7, 12-13, 14, stk. 2-8, 19-20, 21, stk. 4, 22, stk. 1-2, og 23, stk. 1 og stk. 4 23, kan af ejeren eller mindst 1/4 af de lejere i ejendommen, der berøres af afgørelsen, indbringes for byfornyelsesnævnet.

Bekendtgørelse

3. I § 24 ændres » 23, stk. 1 og stk. 4« til: »23«.

Ikrafttrædelse
Lejekontrakt
Arbejdsbeskrivelser

Pods Embed Error: Pod not found.

Dokumenter

Pods Embed Error: Pod not found.

Artikler

Pods Embed Error: Pod not found.

Lovforberedelse
Ofte stillede spørgsmål
Se også
[crp limit=”5″ heading=”” cache=”1″]