Lovtekst

§ 31. Boligministeren kan fastsætte nærmere regler om byfornyelsesbeslutningers indhold, tilvejebringelse og gennemførelse. Boligministeren kan herunder fastsætte regler om indbringelse for byfornyelsesnævnet af kommunalbestyrelsens beslutninger i medfør af dette kapitel og i medfør af regler udfærdiget i henhold til dennee bestemmelse.

Lovtekst med ændring

§ 31. Boligministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser for gennemførelse af byfornyelse.

§ 31. Boligministeren kan fastsætte nærmere regler om byfornyelsesbeslutningers indhold, tilvejebringelse og gennemførelse. Boligministeren kan herunder fastsætte regler om indbringelse for byfornyelsesnævnet af kommunalbestyrelsens beslutninger i medfør af dette kapitel og i medfør af regler udfærdiget i henhold til dennee bestemmelse.

Bekendtgørelse

4. § 31 affattes således:

»§ 31. Boligministeren kan fastsætte nærmere regler om byfornyelsesbeslutningers indhold, tilvejebringelse og gennemførelse. Boligministeren kan herunder fastsætte regler om indbringelse for byfornyelsesnævnet af kommunalbestyrelsens beslutninger i medfør af dette kapitel og i medfør af regler udfærdiget i henhold til dennee bestemmelse.«

Ikrafttrædelse
Lejekontrakt
Arbejdsbeskrivelser

Pods Embed Error: Pod not found.

Dokumenter

Pods Embed Error: Pod not found.

Artikler

Pods Embed Error: Pod not found.

Lovforberedelse
Ofte stillede spørgsmål
Se også
[crp limit=”5″ heading=”” cache=”1″]