Lovtekst

§ 37. En lejer, der driver erhverv fra lokaler, der skal rømmes efter reglerne i denne lov, og som ikke har krav på erstatning ved erhvervslejemålets opsigelse efter § 36, kan efter nedenstående regler få godtgørelse.

Stk. 2. Godtgørelse efter stk. 1 udbetales for

1) Tab på inventar og installationer.

2) Driftstab i flytteperioden.

3) Flytteudgifter.

Stk. 3. Bestemmelserne finder tilsvarende anvendelse for erhvervsdrivende, hvis ejendom er overtaget i henhold til § 11, stk. 2, eller som modtager støtte i henhold til § 40, stk. 2.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1-3 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Boligministeren kan dog optage en sag til behandling, når det skønnes, at sagen er af principiel betydning.

Stk. 5. Boligministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om beregning af godtgørelse og fastsætte maksimumsbeløb for hver enkelt udgiftsart.

Lovtekst med ændring
Bekendtgørelse

§ 37. En lejer, der driver erhverv fra lokaler, der skal rømmes efter reglerne i denne lov, og som ikke har krav på erstatning ved erhvervslejemålets opsigelse efter § 36, kan efter nedenstående regler få godtgørelse.

Stk. 2. Godtgørelse efter stk. 1 udbetales for

1) Tab på inventar og installationer.

2) Driftstab i flytteperioden.

3) Flytteudgifter.

Stk. 3. Bestemmelserne finder tilsvarende anvendelse for erhvervsdrivende, hvis ejendom er overtaget i henhold til § 11, stk. 2, eller som modtager støtte i henhold til § 40, stk. 2.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1-3 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Boligministeren kan dog optage en sag til behandling, når det skønnes, at sagen er af principiel betydning.

Stk. 5. Boligministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om beregning af godtgørelse og fastsætte maksimumsbeløb for hver enkelt udgiftsart.

Ikrafttrædelse
Lejekontrakt
Arbejdsbeskrivelser

Pods Embed Error: Pod not found.

Dokumenter

Pods Embed Error: Pod not found.

Artikler

Pods Embed Error: Pod not found.

Lovforberedelse
Ofte stillede spørgsmål
Se også
[crp limit=”5″ heading=”” cache=”1″]