Lovtekst

§ 39. Udlejes en beboelseslejlighed efter, at udlejeren er blevet gjort bekendt med, at lejligheden skal rømmes efter reglerne i denne lov eller at bestemmelserne i § 38, stk. 1, 2. pkt., vil kunne finde anvendelse, har lejeren ikke ret til genhusning efter reglerne i § 38, medmindre hans fraflytning først forlanges mindst 2 år efter lejeforholdets påbegyndelse. Udlejeren skal, inden lejeaftalen indgås, skriftligt gøre lejeren bekendt hermed. Opfylder udlejeren ikke denne oplysningspligt, kan lejeren forlange erstatning af udlejeren.

Lovtekst med ændring

§ 39. Udlejes en beboelseslejlighed efter, at udlejeren er blevet gjort bekendt med, at lejligheden skal rømmes efter reglerne i denne lov eller at bestemmelserne i § 38, stk. 1, 2. pkt., vil kunne finde anvendelse, har lejeren ikke ret til genhusning efter reglerne i § 38, medmindre hans fraflytning først forlanges mindst 2 år efter lejeforholdets påbegyndelse. Udlejeren skal, inden lejeaftalen indgås, skriftligt gøre lejeren bekendt hermed. Opfylder udlejeren ikke denne oplysningspligt, kan lejeren forlange erstatning af udlejeren.

Bekendtgørelse

7. I § 39, 1. pkt., indsættes efter »reglerne i denne lov«: »eller at bestemmelserne i § 38, stk. 1, 2. pkt., vil kunne finde anvendelse«.

Ikrafttrædelse
Lejekontrakt
Arbejdsbeskrivelser

Pods Embed Error: Pod not found.

Dokumenter

Pods Embed Error: Pod not found.

Artikler

Pods Embed Error: Pod not found.

Lovforberedelse
Ofte stillede spørgsmål
Se også
[crp limit=”5″ heading=”” cache=”1″]