Lovtekst

§ 53. En ekspropriationsbeslutning kan af ejeren påklages til boligministeren. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter, at beslutningen er meddelt ejeren. Klage har ikke opsættende virkning, medmindre boligministeren træffer bestemmelse derom.

Lovtekst med ændring
Bekendtgørelse

§ 53. En ekspropriationsbeslutning kan af ejeren påklages til boligministeren. Klage skal være indgivet inden 4 uger efter, at beslutningen er meddelt ejeren. Klage har ikke opsættende virkning, medmindre boligministeren træffer bestemmelse derom.

Ikrafttrædelse
Lejekontrakt
Arbejdsbeskrivelser

Pod not found

Dokumenter

Pod not found

Artikler

Pod not found

Lovforberedelse
Ofte stillede spørgsmål
Se også
[crp limit=”5″ heading=”” cache=”1″]