Lovtekst

§ 57. Udgifter til byfornyelse i form af erstatning og godtgørelse til ejere og lejere, udgifter ved gennemførelse af nedrivning, ekspropriation og andre foranstaltninger, herunder genhusning, som kommunalbestyrelsen forlanger eller giver påbud om, afholdes af kommunen. Det samme gælder rentebidrag til indeksfinansiering af forbedringsarbejder. Til den del af forbedringsarbejder, som ikke forøger leje- og brugsværdien, afholder kommunen endvidere afdragsbidrag til indeksfinansiering for så vidt angår udlejnings- og andelsboligejendomme og udgifter til erstatning til andre ejendomme. Endvidere afholder kommunen de i henhold til kap. V godkendte byfornyelsesselskabers administrationsudgifter, i det omfang de varetager opgaver for kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Ved opgørelsen af kommunens udgifter efter stk. 1 fragår værdien af overtagne ejendomme og alle indtægter, der indvindes i forbindelse med byfornyelsesforanstaltninger.

Lovtekst med ændring
Bekendtgørelse

§ 57. Udgifter til byfornyelse i form af erstatning og godtgørelse til ejere og lejere, udgifter ved gennemførelse af nedrivning, ekspropriation og andre foranstaltninger, herunder genhusning, som kommunalbestyrelsen forlanger eller giver påbud om, afholdes af kommunen. Det samme gælder rentebidrag til indeksfinansiering af forbedringsarbejder. Til den del af forbedringsarbejder, som ikke forøger leje- og brugsværdien, afholder kommunen endvidere afdragsbidrag til indeksfinansiering for så vidt angår udlejnings- og andelsboligejendomme og udgifter til erstatning til andre ejendomme. Endvidere afholder kommunen de i henhold til kap. V godkendte byfornyelsesselskabers administrationsudgifter, i det omfang de varetager opgaver for kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Ved opgørelsen af kommunens udgifter efter stk. 1 fragår værdien af overtagne ejendomme og alle indtægter, der indvindes i forbindelse med byfornyelsesforanstaltninger.

Ikrafttrædelse
Lejekontrakt
Arbejdsbeskrivelser

Pods Embed Error: Pod not found.

Dokumenter

Pods Embed Error: Pod not found.

Artikler

Pods Embed Error: Pod not found.

Lovforberedelse
Ofte stillede spørgsmål
Se også
[crp limit=”5″ heading=”” cache=”1″]