Lovtekst

§ 60 b. Boligstøtte efter kapitel 5 i lov om individuel boligstøtte beregnes fra lejeforhøjelsens ikrafttræden efter § 60 a til den endelige godkendelse af lejen efter § 60, stk. 2, eller § 60 a, stk. 5, på baggrund af den leje, lejeren er pligtig at betale.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, når den endelige godkendelse af lejen foreligger, kræve for meget udbetalt individuel boligstøtte tilbagebetalt med tillæg af en årlig rente, der fra udbetalingstidspunktet svarer til den rente, der er fastsat efter § 5, stk. 1 og 2, i lov om renter ved forsinket betaling.

Lovtekst med ændring
Bekendtgørelse

89. Efter § 60 indsættes:

§ 60 b. Boligstøtte efter kapitel 5 i lov om individuel boligstøtte beregnes fra lejeforhøjelsens ikrafttræden efter § 60 a til den endelige godkendelse af lejen efter § 60, stk. 2, eller § 60 a, stk. 5, på baggrund af den leje, lejeren er pligtig at betale.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, når den endelige godkendelse af lejen foreligger, kræve for meget udbetalt individuel boligstøtte tilbagebetalt med tillæg af en årlig rente, der fra udbetalingstidspunktet svarer til den rente, der er fastsat efter § 5, stk. 1 og 2, i lov om renter ved forsinket betaling.

Ikrafttrædelse
Lejekontrakt
Arbejdsbeskrivelser

Pod not found

Dokumenter

Pod not found

Artikler

Pod not found

Lovforberedelse
Ofte stillede spørgsmål
Se også
[crp limit=”5″ heading=”” cache=”1″]