Lovtekst

§ 66. De udgifter, kommunen har afholdt til byfornyelse efter § 57, bistand til beboermedvirken ved byfornyelse samt tab på garantier for lån efter § 58, refunderes af staten med 50 pct., dog for rentebidragets vedkommende med 100 pct.

Stk. 2. Statens udgifter efter stk. 1 afholdes efter boligministerens bestemmelse, jfr. § 67.

Lovtekst med ændring
Bekendtgørelse

§ 66. De udgifter, kommunen har afholdt til byfornyelse efter § 57, bistand til beboermedvirken ved byfornyelse samt tab på garantier for lån efter § 58, refunderes af staten med 50 pct., dog for rentebidragets vedkommende med 100 pct.

Stk. 2. Statens udgifter efter stk. 1 afholdes efter boligministerens bestemmelse, jfr. § 67.

Ikrafttrædelse
Lejekontrakt
Arbejdsbeskrivelser

Pod not found

Dokumenter

Pod not found

Artikler

Pod not found

Lovforberedelse
Ofte stillede spørgsmål
Se også
[crp limit=”5″ heading=”” cache=”1″]