L 97 spørgsmål 21

Spørgsmål nr. 21:Kan ministeren garantere, at udgifter til istandsættelse af et lejemål i den almene sektor altid vil være lavere end udgifterne til at nyistandsætte et lejemål efter den gældende private lejelov? Svar:Jeg kan i sagens natur ikke garantere, at udgifter...

L 97 spørgsmål 20

Spørgsmål nr. 20: Kan ministeren oplyse, hvor stor den faktiske udgift for istandsættelsen af en fraflyttet lejlighed i den almene sektor er, indregnet både den fraflyttede lejers udgift og den udgift, der betales over boligforeningens drift? Svar:Der foreligger ikke...