Boligreguleringsloven § 52 a

Gælder fra * Lovtekst § 52 a. Et lejemål må ikke udlejes til eller bebos af flere end 2 personer pr. beboelsesrum (beboermaksimum). Dette gælder dog ikke ved forøgelse af lejerens husstand i lejeperioden, hvis husstandsforøgelsen skyldes lejerens børn, ægtefælle eller...

Boligreguleringsloven § 52 b

Gælder fra * Lovtekst § 52 b. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at det samlede antal personer, der bor i lejemålet, overstiger 2 personer pr. beboelsesrum, hvis Du skal logge ind for at se indholdet Lovtekst med ændring Bekendtgørelse Ikrafttrædelse Lejekontrakt...

Boligreguleringsloven § 52 c

Gælder fra * Lovtekst § 52 c. Kommunalbestyrelsen kan som led i sin tilsynsforpligtelse, jf. § 52 b, stk. 3, samkøre Det Fælleskommunale Persondatasystem med Bygnings- og Boligregisteret (BBR) med det formål at tilvejebringe oplysning om, hvorvidt § 52 a, stk. 1, om...