L 97 spørgsmål 62 (om udbredelse af adgang til digital kommunikation)

Spørgsmål nr. 62:Ministeren bedes oplyse, hvor mange danskere, man mener ikke har adgang til digital kommunikation, og dermed har brug for at få udleveret en fysisk kopi af en ind- eller fraflytningsrapport ved selve synet? Svar:Folketinget har vedtaget, at borgernes...