L 97 spørgsmål 37 (lejeindtægter skal oplyses)

Spørgsmål nr. 37:Kan Ministeren bekræfte, at formuleringen i boligreguleringslovens §§ 12, stk. 1, og 13, stk. 1, "driftsudgifter og -indtægter" ikke omfatter oplysning om lejeindtægter? Svar:Af bemærkningerne fremgår, at det er nødvendigt at kende de gældende...