L 97 spørgsmål 37 (lejeindtægter skal oplyses)

Spørgsmål nr. 37:Kan Ministeren bekræfte, at formuleringen i boligreguleringslovens §§ 12, stk. 1, og 13, stk. 1, "driftsudgifter og -indtægter" ikke omfatter oplysning om lejeindtægter? Svar:Af bemærkningerne fremgår, at det er nødvendigt at kende de gældende...

Boligreguleringsloven § 12

Gælder fra *Gælder fra * Lovtekst § 12. I ejendomme uden beboerrepræsentation skal krav om lejeforhøjelse efter § 7 fremsættes samtidig over for de lejere, hvis leje ønskes forhøjet. Kravet skal være skriftligt. Det skal indeholde oplysning om det gældende budget og...

Boligreguleringsloven § 13

Gælder fra *Gælder fra * Lovtekst § 13. I ejendomme med beboerrepræsentation skal krav om lejeforhøjelse efter § 7 fremsættes samtidig over for de lejere, hvis leje ønskes forhøjet. Kravet skal være skriftligt. Det skal indeholde oplysning om det gældende budget og...

Lejeloven § 4

Lov nr. 817 af 09-06-2020Gælder fra 07-01-2020*Lov 1561 af 19-12-2017Gælder fra 01-01-2018*Lov nr. 310 af 30-03-2015Gælder fra 01-07-2015*LBK nr. 963 af 11-08-2010Gælder fra * Lovtekst § 4. En lejeaftale og andre aftaler om det lejede skal udfærdiges skriftligt, når...