L 97 høringsnotat

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 Bilag 3 Offentligt Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om byfornyelse og udvikling af byer...

L 97 spørgsmål 99

Spørgsmål nr. 97:Ministeren bedes kommentere henvendelse af 16. februar 2014 fra Unik System Design A/S, jf. L 97 -bilag 15 Svar:Jeg er enig med Unik System Design A/S i, at digitalt syn kan være med til at reducere omkostningerne i forbindelse med fraflytning. Derfor...

L 97 spørgsmål 62 (om udbredelse af adgang til digital kommunikation)

Spørgsmål nr. 62:Ministeren bedes oplyse, hvor mange danskere, man mener ikke har adgang til digital kommunikation, og dermed har brug for at få udleveret en fysisk kopi af en ind- eller fraflytningsrapport ved selve synet? Svar:Folketinget har vedtaget, at borgernes...

L 97 spørgsmål 35

Spørgsmål nr. 35:Ministeren bedes oplyse den lejeretlige begrundelse for, at ministeren foreslår, at der skal gøres markant forskel på lejere, der har deltaget i synet efter den nye § 9, stk. 2 og 3 og § 98, stk. 2 og 3, og lejere, der ikke har ønsket at deltage? I...