L 97 høringsnotat

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 Bilag 3 Offentligt Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om byfornyelse og udvikling af byer...

L 97 spørgsmål 108

Spørgsmål nr. 108:Ministeren bedes forklare, hvordan udlejer og lejer skal forholde sig til den situation, hvor lejer har den indvendige vedligeholdelse af lejemålet i lejeperioden i et lejemål, der er overtaget "som det er og forefindes og som beset af lejer" – dvs....

L 97 spørgsmål 99

Spørgsmål nr. 97:Ministeren bedes kommentere henvendelse af 16. februar 2014 fra Unik System Design A/S, jf. L 97 -bilag 15 Svar:Jeg er enig med Unik System Design A/S i, at digitalt syn kan være med til at reducere omkostningerne i forbindelse med fraflytning. Derfor...

L 97 spørgsmål 35

Spørgsmål nr. 35:Ministeren bedes oplyse den lejeretlige begrundelse for, at ministeren foreslår, at der skal gøres markant forskel på lejere, der har deltaget i synet efter den nye § 9, stk. 2 og 3 og § 98, stk. 2 og 3, og lejere, der ikke har ønsket at deltage? I...

L 97 spørgsmål 6

Spørgsmål nr. 6: Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. februar Interesseorganisation for udlejere af fast ejendom, jf. L 97 – bilag 9.2015 fra Danske Udlejere Svar: Jeg kan henvise til vedlagte notat med kommentarer til henvendelsen af 3. februar 2015 fra...