L 97 spørgsmål 37 (lejeindtægter skal oplyses)

Spørgsmål nr. 37:Kan Ministeren bekræfte, at formuleringen i boligreguleringslovens §§ 12, stk. 1, og 13, stk. 1, "driftsudgifter og -indtægter" ikke omfatter oplysning om lejeindtægter? Svar:Af bemærkningerne fremgår, at det er nødvendigt at kende de gældende...

Boligreguleringsloven § 12

Gælder fra *Gælder fra * Lovtekst § 12. I ejendomme uden beboerrepræsentation skal krav om lejeforhøjelse efter § 7 fremsættes samtidig over for de lejere, hvis leje ønskes forhøjet. Kravet skal være skriftligt. Det skal indeholde oplysning om det gældende budget og...

Boligreguleringsloven § 13

Gælder fra *Gælder fra * Lovtekst § 13. I ejendomme med beboerrepræsentation skal krav om lejeforhøjelse efter § 7 fremsættes samtidig over for de lejere, hvis leje ønskes forhøjet. Kravet skal være skriftligt. Det skal indeholde oplysning om det gældende budget og...