L 97 høringsnotat

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 Bilag 3 Offentligt Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om byfornyelse og udvikling af byer...

L 97 spørgsmål 3

Spørgsmål nr. 3: Ministeren bedes kommentere henvendelse af 13. november 2014 fra Advokaterne i Jyllandsgården A/S, jf. L 97 - bilag 4. Svar: Jeg kan henvise til vedlagte notat med kommentarer til henvendelsen af 13. november 2014 fra Advokaterne i Jyllandsgården A/S...

Normal istandsættelse ved lejemålets ophør

ÆndringerEfter Lejelovens § 99 skal lejemålet være fraflyttet senest kl. 12.00 på fraflytningsdagen og "lejeren skal aflevere det lejede i samme stand som ved overlevering med undtagelse af den forringelse, som skyldes slid og ælde, og som ikke er omfattet af lejerens...