L 97 høringsnotat

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 Bilag 3 Offentligt Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om byfornyelse og udvikling af byer...

L 97 spørgsmål 106

Spørgsmål nr. 106:Kan ministeren bekræfte – med henvisning til svaret på spørgsmål 10 til L 97 – at det er almindeligt anerkendt, at indvendig vedligeholdelse normalt skal foretages hvert 3.-4. år for at opfylde lejelovens § 19, stk. 2? Svar:Der kan ikke af...

L 97 spørgsmål 104

Spørgsmål nr. 104:I svaret på spørgsmål 54 til L 97 er det oplyst, at en lejer godt kan komme til at aflevere et lejemål i bedre stand end ved lejemålets indgåelse. Samtidig oplyses det, at udlejer ikke vil kunne kræve fuld dækning fra en fraflyttende lejer, som skal...

L 97 spørgsmål 6

Spørgsmål nr. 6: Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. februar Interesseorganisation for udlejere af fast ejendom, jf. L 97 – bilag 9.2015 fra Danske Udlejere Svar: Jeg kan henvise til vedlagte notat med kommentarer til henvendelsen af 3. februar 2015 fra...

L 97 spørgsmål 4

Kære Preben Kjær Pedersen Tak for din mail af 1. februar 2015, hvor du protesterer mod dele af lovforslaget om forenkling og modernisering af lejelovgivningen (L 97), herunder forslagene om henholdsvis 1) obligatorisk indflytningssyn, 2) normal istandsættelse, 3)...