L 97 høringsnotat

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 Bilag 3 Offentligt Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om byfornyelse og udvikling af byer...

L 97 spørgsmål 106

Spørgsmål nr. 106:Kan ministeren bekræfte – med henvisning til svaret på spørgsmål 10 til L 97 – at det er almindeligt anerkendt, at indvendig vedligeholdelse normalt skal foretages hvert 3.-4. år for at opfylde lejelovens § 19, stk. 2? Svar:Der kan ikke af...