L 97 spørgsmål 27

Spørgsmål nr. 27:I forlængelse af spørgsmål 24 bedes ministeren oplyse, i hvor mange yderligere sager det forventes, at huslejenævnene skal tage stilling til spørgsmålet om "nødvendig" vedligeholdelse? Svar:Jeg forventer ikke, at forslaget medfører, at huslejenævnet...