L 97 høringsnotat

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 Bilag 3 Offentligt Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om byfornyelse og udvikling af byer...

L 97 spørgsmål 108

Spørgsmål nr. 108:Ministeren bedes forklare, hvordan udlejer og lejer skal forholde sig til den situation, hvor lejer har den indvendige vedligeholdelse af lejemålet i lejeperioden i et lejemål, der er overtaget "som det er og forefindes og som beset af lejer" – dvs....

L 97 spørgsmål 6

Spørgsmål nr. 6: Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. februar Interesseorganisation for udlejere af fast ejendom, jf. L 97 – bilag 9.2015 fra Danske Udlejere Svar: Jeg kan henvise til vedlagte notat med kommentarer til henvendelsen af 3. februar 2015 fra...

L 97 spørgsmål 4

Kære Preben Kjær Pedersen Tak for din mail af 1. februar 2015, hvor du protesterer mod dele af lovforslaget om forenkling og modernisering af lejelovgivningen (L 97), herunder forslagene om henholdsvis 1) obligatorisk indflytningssyn, 2) normal istandsættelse, 3)...