L 97 høringsnotat

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 Bilag 3 Offentligt Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om byfornyelse og udvikling af byer...

L 97 spørgsmål 37 (lejeindtægter skal oplyses)

Spørgsmål nr. 37:Kan Ministeren bekræfte, at formuleringen i boligreguleringslovens §§ 12, stk. 1, og 13, stk. 1, "driftsudgifter og -indtægter" ikke omfatter oplysning om lejeindtægter? Svar:Af bemærkningerne fremgår, at det er nødvendigt at kende de gældende...

L 97 spørgsmål 6

Spørgsmål nr. 6: Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. februar Interesseorganisation for udlejere af fast ejendom, jf. L 97 – bilag 9.2015 fra Danske Udlejere Svar: Jeg kan henvise til vedlagte notat med kommentarer til henvendelsen af 3. februar 2015 fra...

L 97 spørgsmål 5

Spørgsmål nr. 5: Ministeren bedes kommentere henvendelse af 2. februar 2015 fra Jakob Lindberg, Køge, jf. L 97 - bilag 8. Svar: Jakob Lindberg mener på vegne af Danmarks Lejerforeninger, at der med forslaget om indførelse af mulighed for at pristalsregulere huslejer,...

L 97 spørgsmål 3

Spørgsmål nr. 3: Ministeren bedes kommentere henvendelse af 13. november 2014 fra Advokaterne i Jyllandsgården A/S, jf. L 97 - bilag 4. Svar: Jeg kan henvise til vedlagte notat med kommentarer til henvendelsen af 13. november 2014 fra Advokaterne i Jyllandsgården A/S...