Lejeloven § 14

LBK nr. 963 af 11-08-2010Gælder fra * Lovtekst § 14. Er det lejede mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse, skal lejeren for ikke at miste retten til at påberåbe sig mangelen senest 2 uger efter lejeforholdets begyndelse meddele udlejeren, at han vil gøre den...