L 97 spørgsmål 108

Spørgsmål nr. 108:Ministeren bedes forklare, hvordan udlejer og lejer skal forholde sig til den situation, hvor lejer har den indvendige vedligeholdelse af lejemålet i lejeperioden i et lejemål, der er overtaget "som det er og forefindes og som beset af lejer" – dvs....

Normal istandsættelse ved lejemålets ophør

ÆndringerEfter Lejelovens § 99 skal lejemålet være fraflyttet senest kl. 12.00 på fraflytningsdagen og "lejeren skal aflevere det lejede i samme stand som ved overlevering med undtagelse af den forringelse, som skyldes slid og ælde, og som ikke er omfattet af lejerens...