L 97 høringsnotat

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 Bilag 3 Offentligt Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om byfornyelse og udvikling af byer...

L 97 spørgsmål 108

Spørgsmål nr. 108:Ministeren bedes forklare, hvordan udlejer og lejer skal forholde sig til den situation, hvor lejer har den indvendige vedligeholdelse af lejemålet i lejeperioden i et lejemål, der er overtaget "som det er og forefindes og som beset af lejer" – dvs....

L 97 spørgsmål 6

Spørgsmål nr. 6: Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. februar Interesseorganisation for udlejere af fast ejendom, jf. L 97 – bilag 9.2015 fra Danske Udlejere Svar: Jeg kan henvise til vedlagte notat med kommentarer til henvendelsen af 3. februar 2015 fra...

Normal istandsættelse ved lejemålets ophør

ÆndringerEfter Lejelovens § 99 skal lejemålet være fraflyttet senest kl. 12.00 på fraflytningsdagen og "lejeren skal aflevere det lejede i samme stand som ved overlevering med undtagelse af den forringelse, som skyldes slid og ælde, og som ikke er omfattet af lejerens...