L 97 spørgsmål 59

Spørgsmål nr. 59:I forlængelse af spørgsmål 57 og 58 bedes ministeren oplyse, hvordan bemærkningerne til § 1, nr. 32 afsnit 5, skal forstås, da der heri alene opremses lejeaftaler omfattet af lejelovens §§ 47-52, småejendomme og lejeaftaler med fri lejefastsættelse og...