Boligreguleringsloven § 12

Gælder fra *Gælder fra * Lovtekst § 12. I ejendomme uden beboerrepræsentation skal krav om lejeforhøjelse efter § 7 fremsættes samtidig over for de lejere, hvis leje ønskes forhøjet. Kravet skal være skriftligt. Det skal indeholde oplysning om det gældende budget og...

Boligreguleringsloven § 13

Gælder fra *Gælder fra * Lovtekst § 13. I ejendomme med beboerrepræsentation skal krav om lejeforhøjelse efter § 7 fremsættes samtidig over for de lejere, hvis leje ønskes forhøjet. Kravet skal være skriftligt. Det skal indeholde oplysning om det gældende budget og...

Boligreguleringsloven § 7

LOV 439 af 06/05/2014Gælder fra 01-07-2014*Gælder fra * Lovtekst § 7. Hvis lejen ikke kan dække ejendommens nødvendige driftsudgifter, jf. § 8, og afkastningen af ejendommens værdi, jf. § 9, kan udlejeren forlange lejeforhøjelse til udligning af forskellen. Du skal...