L 97 høringsnotat

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 Bilag 3 Offentligt Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om byfornyelse og udvikling af byer...

L 97 spørgsmål 59

Spørgsmål nr. 59:I forlængelse af spørgsmål 57 og 58 bedes ministeren oplyse, hvordan bemærkningerne til § 1, nr. 32 afsnit 5, skal forstås, da der heri alene opremses lejeaftaler omfattet af lejelovens §§ 47-52, småejendomme og lejeaftaler med fri lejefastsættelse og...

L 97 spørgsmål 6

Spørgsmål nr. 6: Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. februar Interesseorganisation for udlejere af fast ejendom, jf. L 97 – bilag 9.2015 fra Danske Udlejere Svar: Jeg kan henvise til vedlagte notat med kommentarer til henvendelsen af 3. februar 2015 fra...

L 97 spørgsmål 5

Spørgsmål nr. 5: Ministeren bedes kommentere henvendelse af 2. februar 2015 fra Jakob Lindberg, Køge, jf. L 97 - bilag 8. Svar: Jakob Lindberg mener på vegne af Danmarks Lejerforeninger, at der med forslaget om indførelse af mulighed for at pristalsregulere huslejer,...