L 97 høringsnotat

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 Bilag 3 Offentligt Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om byfornyelse og udvikling af byer...

L 97 spørgsmål 5

Spørgsmål nr. 5: Ministeren bedes kommentere henvendelse af 2. februar 2015 fra Jakob Lindberg, Køge, jf. L 97 - bilag 8. Svar: Jakob Lindberg mener på vegne af Danmarks Lejerforeninger, at der med forslaget om indførelse af mulighed for at pristalsregulere huslejer,...

L 97 spørgsmål 4

Kære Preben Kjær Pedersen Tak for din mail af 1. februar 2015, hvor du protesterer mod dele af lovforslaget om forenkling og modernisering af lejelovgivningen (L 97), herunder forslagene om henholdsvis 1) obligatorisk indflytningssyn, 2) normal istandsættelse, 3)...

L 97 spørgsmål 3

Spørgsmål nr. 3: Ministeren bedes kommentere henvendelse af 13. november 2014 fra Advokaterne i Jyllandsgården A/S, jf. L 97 - bilag 4. Svar: Jeg kan henvise til vedlagte notat med kommentarer til henvendelsen af 13. november 2014 fra Advokaterne i Jyllandsgården A/S...