L 97 spørgsmål 110

Spørgsmål nr. 110:Ministeren har varslet en betydelig mængde bekendtgørelser, vejledninger og formularer i forbindelse med lovforslaget, herunder den nye typeformular for lejeaftaler. Kan ministeren garantere, at alt dette materiale er færdigt, inden loven træder i...