L 97 spørgsmål 3

Spørgsmål nr. 3: Ministeren bedes kommentere henvendelse af 13. november 2014 fra Advokaterne i Jyllandsgården A/S, jf. L 97 - bilag 4. Svar: Jeg kan henvise til vedlagte notat med kommentarer til henvendelsen af 13. november 2014 fra Advokaterne i Jyllandsgården A/S...

Fraflytningssyn

Regler fra 01-07-2015Efter de nye regler er udlejer forpligtet til: at indkalde til fraflytningssyn (Lejeloven § 98, stk. 3), at afholde fraflytningssyn (Lejeloven § 98, stk. 3) og at udlevere fraflytningsrapport (Lejeloven § 98, stk. 4). Hvis udlejer ikke gør det...