L 97 høringsnotat

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 Bilag 3 Offentligt Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om byfornyelse og udvikling af byer...

Normal istandsættelse ved lejemålets ophør

ÆndringerEfter Lejelovens § 99 skal lejemålet være fraflyttet senest kl. 12.00 på fraflytningsdagen og "lejeren skal aflevere det lejede i samme stand som ved overlevering med undtagelse af den forringelse, som skyldes slid og ælde, og som ikke er omfattet af lejerens...