L 97 spørgsmål 62 (om udbredelse af adgang til digital kommunikation)

Spørgsmål nr. 62:Ministeren bedes oplyse, hvor mange danskere, man mener ikke har adgang til digital kommunikation, og dermed har brug for at få udleveret en fysisk kopi af en ind- eller fraflytningsrapport ved selve synet? Svar:Folketinget har vedtaget, at borgernes...

L 97 spørgsmål 35

Spørgsmål nr. 35:Ministeren bedes oplyse den lejeretlige begrundelse for, at ministeren foreslår, at der skal gøres markant forskel på lejere, der har deltaget i synet efter den nye § 9, stk. 2 og 3 og § 98, stk. 2 og 3, og lejere, der ikke har ønsket at deltage? I...