Jf. lejeloven § 32 skal udlejer anvise et betalingssted. Fra 01-07-2015 skal udlejer anvise et betalingssted i form af en konto i et pengeinsitut. Hvis udlejeren ikke anviser et betalingssted skal lejen betales på udlejerens bopæl.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslag L97, at:

  • “betaling til et pengeinstitut under alle omstændigheder anses for betaling på det anviste betalingssted, også i tilfælde hvor udlejer har oplyst eksempelvis sin bopæl som betalingssted” og
  • “forslaget ændrer ikke ved den gældende retstilstand om, at lejeren ikke kan tilpligtes at indbetale husleje via Nets (Betalingsservice)”.