Effektbidragets størrelse afhænger af boligarealet registreret i BBR (Bygning- og boligregistret).

BBR-areal for kældre indregnes med 25 %. Ejendomme, hvor det kan dokumenteres, at kælderen ikke direkte eller indirekte kan opvarmes med fjernvarme, vil kunne fritages for at betale bidrag af kælderen.

Rum indenfor bygningskroppen kan normalt ikke trækkes fra. Det afgørende er, om arealerne kan opvarmes, eksempelvis ved at åbne en dør fra et opvarmet rum til et ikke opvarmet rum. Det er således ikke afgørende om der er radiatorer eller ej.

Reduktion af effektbidrag for ikke opvarmede rum, forudsætter en skriftlig ansøgning [til Fjernvarme Fyn A/S].

 

Synonyms:
effektbidrag, rumbidrag, belastningsafgift