Ved elektroniske kommunikationstjenester forstås Tjeneste, der helt eller delvis består i elektronisk overføring af kommunikation i form af lyd, billeder, tekst eller kombinationer heraf ved hjælp af radio- eller telekommunikationsteknik mellem nettermineringspunkter, herunder både tovejskommunikation og envejskommunikation”.

Af lejekontrakt Typeformular A, 9. udgave fremgår under § 6, “Internet: Udlejeren leverer adgang til internet (elektroniske kommunikationstjenester) hvortil lejeren skal betale bidrag”.

Kilde: Bekendtgørelse af lov om elektronisk kommunikationsnet og -tjenester § 2.