“Forbedringsarbejder er arbejder:

  • der medfører en forøget brugsværdi af lejligheden eller af ejendommen ved at tilføre lejligheden eller ejendommen egenskaber, som den ikka havde før forbedringen. Forbedringsarbejder kan give lejeren ekstra faciliteter, mulighed for at spare ressourcer eller givet en øget sikkerhed. Lejeren får noget, som han ikke havde før.” (kilde Grundejernes Investeringsfond – Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligereguleringslovens § 18 og 18 b).
Synonyms:
forbedring, modernisering, forbedringsarbejde