Lejeforhold er et andet ord for lejeaftale, der vedrører lejemålet d.v.s. det fysisk lejede.

Begrebet er ikke defineret i lejeloven, men det fremgår bl.a. af §§ 2 og 7 i typeformular A, 9. udgave at der er forskel på de to begreber. Således fremgår det af § 2, at “lejeforholdet … fortsætter indtil det opsiges” og videre “… lejeren [kan] opsige en lejeaftale med 3 måneders varsel …”. Af § 7 fremgår, at “… er det lejede mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse …”