Lejemålet eller ‘det lejede’ er det fysisk lejede, jf. indgået lejeaftale.

Begrebet er ikke defineret i lejeloven, men det fremgår bl.a. af § 7 i typeformular A, 9. udgave at der er forskel på de to begreber. Således fremgår det af § 7, at “… lejemålets stand [bliver] konstateret ved et indflytningssyn …” og videre “… er det lejede mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse …”