Begrebet defineres af ministeren i L 97 spørgsmål 24 som “Hvis lejeren har vedligeholdelsespligten, skal lejeren ved fraflytning udføre den vedligeholdelse, der er nødvendig for at opfylde den pligt. Om vedligeholdelsen er nødvendig afhænger af, hvornår lejeren har pligt til at foretage vedligeholdelse efter lejelovens almindelige vedligeholdelsesbegreb, hvorefter istandsættelse som følge af slid og ælde skal foretages så ofte, det er påkrævet under hensyn til ejendommen og det lejedes karakter. Lejeren kan dog aldrig tilpligtes at sætte det lejede i en bedre stand end den stand, hvori lejeren overtog det lejede”.

 

Synonyms:
nødvendig