Begrebet “normal istandsættelse” defineres af ministeren i L 97 spørgsmål 23 som “nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge, herunder også maling af ‘træ og jern’, samt mellemslibning og lakering af gulve“.

Begrebet “normal istandsættelse” skal ses i sammenhæng med begrebet “indvendig vedligholdelse”, der jf. lejelovens § 21 defineres som: “vedligeholdelse af lejligheden med hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve”.

“Normal istandsættelse” afviger fra “indvendig vedligeholdelse” ved at den skal være “nødvendig” og udvider samtidig det, der skal istandsættes til også at omfatte “maling af ‘træ og jern’” samt “mellemslibning og lakering af gulve“.

Det er ikke åbenlyst om ordet “nødvendig” også dækker “maling af ‘træ og jern'” samt “mellemslibning og lakering af gulve” eller om disse arbejder altid skal udføres.

Ministeren præciserer i L 97 spørgsmål 18, at “Jeg skal understrege, at normal istandsættelse ikke er indført som et nyt begreb i lejeloven. Der er alene tale om en beskrivelse af den istandsættelse, som udlejeren kan forlange i modsætning til den særlige ordning med nyistandsættelse

Begrebet “nødvendig” defineres af ministeren i L 97 spørgsmål 24 som “hvis lejeren har vedligeholdelsespligten, skal lejeren ved fraflytning udføre den vedligeholdelse, der er nødvendig for at opfylde den pligt. Om vedligeholdelsen er nødvendig afhænger af, hvornår lejeren har pligt til at foretage vedligeholdelse efter lejelovens almindelige vedligeholdelsesbegreb, hvorefter istandsættelse som følge af slid og ælde skal foretages så ofte, det er påkrævet under hensyn til ejendommen og det lejedes karakter”.

Hvis udlejeren har vedligeholdelsespligten fremgår det af lejelovens § 21, at “… udlejerens pligt til indvendig vedligeholdelse [anses] for opfyldt, når han til dette formål løbende har afholdt de beløb, der skal anvendes hertil efter reglerne i §§ 22 og 23

Synonyms:
normalistandsættelse